در حال بارگزاری...

رزومه کاری

رزومه کاری

ادارات و سازمان های دولتی
شرکت های بزرگ و خصوصی
بیمارستان ها و مراکز درمانی
مراکز حساس و امنیتی

ادارات و سازمان ها و مراکزی که افتخار خدمت رسانی داشته ایم

 • اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان
 • اداره کل ارشاد اسلامی استان خوزستان
 • اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان
 • اداره کل بنیادشهید و امور ایثارگران استان خوزستان
 • ادره کل بیمه سلامت استان خوزستان
 • اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان
 • کل شعب بانک مسکن استان خوزستان
 • شعب بانک ملی استان خوزستان
 • پخش فرآورده های نفتی استان خوزستان
 • اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره)
 • شرکت گاز استان خوزستان
 • امور کل اقتصاد دارایی استان خوزستان
 • جهاد کشاورزی استان خوزستان
 • توزیع نیروی برق اهواز
 • کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران-خط جنوب
 • …….


 • مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان(بیمارستان امیرالمومنین، بیمارستان امیر کبیر،درمانگاه شادگان و .  .  .)
 • کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان شوشتر
 • کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان رامهرمز
 • کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان هفت گل
 • بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان آغاجری
 • بیمارستان سینا اهواز
 •  دانشکده پیراپزشکی اهواز
 • دانشکده توانبخشی اهواز
 • دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 • دانشکده پرستاری و مامایی شهید چمران اهواز
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • بیمارستان ویس
 •  بیمارستان بزرگ نیروی انتظامی اهواز بیمارستان  فاطمه الزهرا
 • امنیتی بیمارستان بزرگ رسول اکرم(ص) شهرستان رامشیر
 • ……..

 •  
 • کارخانه تک نان جنوب
 • نوسازی مدارس خوزستان
 • شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
 • شرکت کشت و صنعت دهخدا
 • شرکت تاید واتر خاورمیانه
 • شرکت خدمات دریایی وبندری کاوه
 • شرکت گلف اجنسی
 •  شرکت شلنگ و لوله خوزستان
 • صنایع بهداشتی ایران بوژنه
 • شرکت هواپیمایی ایران ایر اهواز
 • کارگاه اهواز چوب فخر
 • شرکت بین المللی آشیانه ناوگان
 • امنیتی مرکز تجاری بزرگ زیتون
 • هتل بزرگ دلفین
 • نمایندگی سایپا بندر امام خمینی(ره)
 • ……..

این شرکت در راستای توسعه امنیت پایدار  با بسیاری از مراکز حساس ،همکاری نموده که  به دلایل امنیتی از ذکر نام آنها در فضای مجازی خودداری می نماییم